AktualityRedesign webu

Hlavním požadavkem bylo vytvoření responzivních webových stránek, s intuitivním ovládáním pro zájemce o zapůjčení obytného vozu či přívěsu.